Onze newsletters dienen om u geregeld gerichte informatie te bezorgen over onderwerpen uit de actualiteit en/of events georganiseerd door Reizen Van De Voorde.
Uw contactgegevens worden door ons bewaard voor communicatiedoeleinden (inclusief om eigen diensten te promoten en u naar eigen events uit te nodigen). Die gegevens zullen niet doorgespeeld worden naar derden. U hebt een recht van verzet alsook een recht van toegang tot en rechtzetting van die gegevens en die rechten kunt u uitoefenen via een e-mail naar info@reizenvandevoorde.be.

Als u geen newsletters meer wenst te ontvangen, beschikt u ten allen tijde over de mogelijkheid om u uit te schrijven.